KONTAKT 1
Pavlína Jarošíková
tel: 776 234 439
e-mail: p.jarosikovaseznam.cz
KONTAKT 2
Zdeněk Bradna
tel. 776 169 257
e-mail: zdenekbradnaseznam.cz
ÚVODNÍ INFORMACE

Na trhu s celní problematikou působíme již od roku 2003. Našim klientům poskytujeme kompletní servis od kusových a celovozových EXPORTů a IMPORTů až po složitější případy jako jsou režimy s ekonomickým účinkem. Nabízíme spolupráci v oblasti kompletního vedení a zpracování výkazů pro INTRASTAT, včetně přímého zastupování Vaší firmy v řízení s tímto spojeném. Vycházíme ze svých zkušeností se zastupování mnoha firem v celním řízení, dobré znalosti předpisů a celní nomenklatury. Zastupování bude probíhat na základě plné moci a mandátní smlouvy. Ceny za služby jsou stanovovány individuálně při osobním jednání či podpisu smlouvy.