KONTAKT 1
Pavlína Jarošíková
tel: 776 234 439
e-mail: p.jarosikovaseznam.cz
KONTAKT 2
Zdeněk Bradna
tel. 776 169 257
e-mail: zdenekbradnaseznam.cz
INTRASTAT

Co je INTRASTAT?
INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu , který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami.

Kdo má povinnost vést INTRASTAT?
Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT je dána ustanovením předpisů Evropské unie, která jsou pro Českou republiku upravena celním zákonem. Tato povinnost se týká firem, které překročí tzv. asimilační práh při odeslání zboží ve výši osm miliónů Kč a při přijetí zboží ve výši osm miliónů Kč, určeného součtem hodnot zboží za kalendářní rok.
Firmy, u nichž hodnota zboží ve vnitrounijním obchodu při jeho přijetí nebo odeslání nepřekročí v průběhu roku asimilační práh jsou od vykazování údajů pro INTRASTAT osvobozeny, ale jsou povinny od 1.5.2004 tyto asimilační prahy hlídat.

Jak předávat údaje pro INTRASTAT?
Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají na předepsaném tiskopise v papírové formě nebo elektronicky místně příslušnému celnímu úřadu.