KONTAKT 1
Pavlína Jarošíková
tel: 776 234 439
e-mail: p.jarosikovaseznam.cz
KONTAKT 2
Zdeněk Bradna
tel. 776 169 257
e-mail: zdenekbradnaseznam.cz
CELNÍ SLUŽBY

VYSTAVENÍ:
JSD, JSDd, DCH, DCHd, EUR.1, CMR, carnet TIR, T1, SCP

NABÍZÍME:

 • vyřízení veškerých formalit na CÚ / žádosti, povolení atd./
 • zastupování v celní řízení v režimu EXPORT
 • kompletní zpracování podkladů k režimu aktivního a pasivního zušlechťovacího styku
 • osobní převzetí a doručení dokladů
 • zpracování evidence INTRASTAT
 • konzultace a poradenství v oblasti celní problematiky

 • RUČENÍ k zajištění celního dluhu pro režim: (od jiného ručitelského subjektu)
 • Volný oběh - IMPORT
 • Společný tranzit (T1-v systému NCTS)
 • Aktivní zušlechťovací styk
 • Dočasné použití